Foto opdracht ‘Verval’

Voor de foto opdracht van februari: Graag drie mooiste foto’s uitzoeken
1e   foto → 3 punten
2de foto→  2 punten
3de foto→ 1 punt
Deze puntenverdeling sturen naar Klaske voor 1 februari.

« 1 van 2 »